Bryza_1989

29 tekstów – auto­rem jest Bry­za_1989.

Chcesz być sza­nowa­ny? Sza­nuj ludzi, nie bydlaków... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 listopada 2010, 15:40

Pat­rząc ko­muś w oczy to jak zaj­rzeć do je­go środka.
Wiesz czy kłamię, czy kocha, kim jest i ja­ki jest... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 października 2010, 15:36

Stan Two­jej oso­bowości, ok­reśla stan Twoich myśli...
Bądź człowiekiem dla człowieka... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 października 2010, 19:59

Każdy prob­lem, który roz­wiążesz da­je Ci podwójna siłę do roz­wiązy­wania cięższych problemów...
Twoją walką jest życie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 października 2010, 18:22

Gdy ser­ce je­go zas­tygło, cały świat za­marł w bezruchu.

Nie tyl­ko ser­ce ko­biety pot­ra­fi być złamane... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 października 2010, 12:25

Człowiek jest jak szkło, poz­nasz go do­piero jak się skaleczysz... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 października 2010, 11:24

Co po­winien zro­bić człowiek przed śmier­cią? Nie myśleć o niej... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 września 2010, 14:45

Zdra­da przez chwi­le jest piękna, a wie­cznie spra­wia ból... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 września 2010, 20:09

Wy­powiada­nie się na te­mat o którym nie ma się pojęcia, to jak seks z doświad­czo­na dziewicą... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 września 2010, 20:38

Tyl­ko człowiek będący sobą, jest tym, kim po­winien być zawsze! 

myśl
zebrała 51 fiszek • 1 września 2010, 18:38
Bryza_1989

Zwykły chłopak, który miał problemy w życiu i chciałbym o nich pisać.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność